Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 1.2.2010

REKISTERINPITÄJÄ:
Henkilöstövuokrausyhtiö Kipinä Oy (Kipinä Oy)
2125453-6
Pispalan Valtatie 139, 33270 Tampere
0400 403 242

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt:
Juha Kivimäki
0400 403 242
juha.kivimaki@kipinahrm.fi

REKISTERIN NIMI

Henkilöstövuokrausyhtiö Kipinä Oy:n laatima ja ylläpitämä työnhakijarekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin kerätään tietoja, joita Kipinä Oy tarvitsee työntekijöiden rekrytoinnissa ja välittämisessä sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Työntekijä voi osoittaa hakemuksen kohdistettuun työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen. Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään ja käytetään hakijarekisterissä kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, millaista työtä hakee, missä haluaa työskennellä, auton käyttömahdollisuus, ajokortti, tulityökortti, työturvallisuuskortti, trukinajotaito, koulutus, työkokemus, työnantaja, työtehtävät, työn aloitus- ja lopetusajat, työsuhteen tyyppi, koska voi aloittaa työt sekä hakijan oma esittely. Osa täytettävistä tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan. Työnhakijalta kerättävät tiedot koostuvat työnhakijan toimittamasta hakemuksesta, työ-, koulu- ja muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa antamista tiedoista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen suostumusta. Rekisteröidyn suostumuksella voidaan työtehtävien kannalta tiettyjä tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa Kipinä Oy:n asiakasyritykselle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä. Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu salasanoin ja ne sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Rekisteriä käytetään Kipinä Oy:n määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, joita on määritelty erilaisille tasoille riippuen toimihenkilön työtehtävistä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.
Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta palveluntuottajilta Kipinä Oy vaatii riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä rekisteritietoja.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista.