Työvoimaa Euroopasta

Haittaako työvoimapula bisnestäsi? Me voimme auttaa!

Useilla aloilla ja paikkakunnilla on Suomessa jatkuva pula osaavista työntekijöistä. Joihinkin tehtäviin ammattilaisia ei tahdo löytyä millään ja jos löytyykin, se on usein väliaikaista. Nuoremmat sukupolvet muuttavat suuriin kaupunkeihin opiskelemaan ja jäävät usein sille tielleen. Samanaikaisesti suuret ikäluokat ovat lähellä eläkeikää tai ovat jo siirtyneet eläkkeelle, jolloin etenkin pienillä paikkakunnilla tarvittavan henkilöstöresurssin löytäminen käy työstä.

Kipinä auttaa kun:

• Työtehtävään ei yleisesti löydy Suomesta enää osaamista esim. ammattiin ei enää kouluteta uusia osaajia
• Ammattilaisten löytäminen on alueellisesti vaikeaa
• Osaavien työntekijöiden houkuttelu paikkakunnalle ei onnistu

Kipinä auttaa, kun ammattilaisten löytäminen on alueellisesti vaikeaa
Kipinän kautta löydät mm. luotettavat CNC-koneistajat, hitsarit, laminoitsijat sekä elintarviketyöntekijät.

Ammattitaitoisia ja kokeneita tekijöitä perinteisen teollisuuden maista

Kipinällä on omat rekrytointiyhtiöt Romaniassa, Kipina HRM RO s.r.l., ja Bulgariassa, Kipina BG OOD, sekä oma rekrytointi- ja paikallista henkilövuokrausta Puolassa tekevä yhtiö, Ilves Sp. z o.o. Näiden lisäksi pitkäaikaiset yhteistyökumppanit mm. Slovakiassa ja Intiassa.

Tarjoamme ammattitaitoista, koulutettua ja kokenutta työvoimaa Euroopasta, joka täyttää asiakasyritystemme vaatimukset. Kipinän kautta löydät mm. luotettavat CNC-koneistajat, hitsarit, laminoitsijat sekä elintarviketyöntekijät. Tällä hetkellä tietokannassamme on suuri määrä eri alojen asiantuntevia ammattilaisia, jotka voivat auttaa yritystänne esimerkiksi projektien suorittamisessa, ruuhkahuippujen aikana tai vaikka vakiinnuttaa paikkansa osana vakituista henkilöstöänne. Olemme toteuttaneet myös useita projektiluonteisia tehtäväkokonaisuuksia ulkomailla.

Kannustamme työperäiseen maahanmuuttoon ja olemme tehneet yhteistyötä mm. ELY-keskuksen kanssa työperäisen maahanmuuton yhteisprojektissa, jossa järjestettiin täydennyskoulutuksia (mm. suomen kielen koulutus) ja mahdollistimme alkuvaiheen työvalmennuksen tai tulkkipalvelut asiakasyrityksissä.

Motivoitunutta työvoimaa kustannustehokkaasti ja joustavasti

Kipinän työntekijät pitävät tuotannon pyörimässä vaihtuvissakin tilanteissa. Kipinä pystyy tarjoamaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivia ammattilaisia ja huolehtimaan myös siitä, että samaa, kertaalleen perehdytettyä työvoimaa voidaan käyttää toistuvissa sesongeissa.

Monet asiakkaamme ovat todenneet, että Kipinän välittämillä eurooppalaisilla työntekijöillä on useimmiten poikkeuksellinen korkea työmotivaatio ja suomalaisia työntekijöitä pienempi sairaspoissaoloprosentti. Uskomme tämän perustuvan siihen, että työntekijämme tulevat Suomeen nimenomaisesti tekemään töitä ja ansaitsemaan rahaa itselleen ja perheelleen. Koska töitä on tultu tekemään tosissaan ansaintamielessä, on Kipinän vuokratyövoima pääsääntöisesti myös mielellään käytettävissä ylitöihin ja ekstravuoroihin.

Työehtosopimuksen ja tilanteen niin salliessa on Kipinän työntekijöiden kanssa mahdollista tehdä tuntipankkisopimus ns .tunti tunnista.

Eurooppalaisen työvoiman vuokraus ei ole siis sen ihmeellisempää kuin suomalaisen työntekijän vuokraus. Työvoimaa Euroopasta koskevat muun muassa samat TES:n ja työaikalain säädökset kuin suomalaistakin työvoimaa. Koska toiminnassa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja työehtosopimusta, on vuokratyövoiman käyttö Kipinän asiakkaalle yhtä helppoa kuin suomalaisenkin vuokratyövoimankin hyödyntäminen. Lisäksi se on helpompaa kuin omien työntekijöiden käyttö, koska Kipinän laskutus on selkeää ja vain tehdystä työstä maksetaan. Asiakas ei siis maksa sairauspoissaoloista tai lomista.

Tälläkin hetkellä meillä on suuri määrä eri alojen asiantuntevia ammattilaisia.
Työntekijämme ovat luotettavia, joustavia ja motivoituneita.