Henkilöstövuokrausyhtiö Kipinä Oy

Arvostettu henkilöstöpalveluyritys

Reiluja vuokratöitä jo yli 10 vuotta

Henkilöstövuokrausyhtiö Kipinä Oy on perustettu vuonna 2010. Koko toimintansa ajan se on keskittynyt ulkomaisen työvoiman tarjoamiseen Suomessa. Kipinällä on omat rekrytointiyhtiöt Romaniassa, Kipina HRM RO srl, ja Bulgariassa, Kipina BG OOD, sekä oma rekrytointi- ja paikallista henkilövuokrausta Puolassa tekevä yhtiö, Ilves Sp. z o.o. Näiden lisäksi pitkäaikaiset yhteistyökumppanit mm. Slovakiassa ja Intiassa.

Kipinä kuuluu Henkilöstöpalveluyritysten Liittoon HPL:ään. Tämä kuvastaa Kipinän vastuullisuutta kumppanina, joka toimii aina voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Kipinän kautta henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijälle että vuokratyövoimaa käyttävälle yritykselle. Pyrimme aina palvelemaan sekä asiakkaitamme että työntekijöitämme heidän omalla kotikielellään, jolloin asiakkaan ja työntekijän yhteistyö on mahdollisimman sujuvaa.

Työehtosopimuksen ja kansainvälisten toimintaperiaatteiden noudattaminen

Henkilöstöpalveluyritysten Liittoon HPL:ään kuuluva yritys sitoutuu toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan selkeitä pelisääntöjä mm. henkilötietojen käsittelyssä ja ulkomaalaisten työtekijöiden rekrytoinnissa. Yritykset sitoutuvat huolehtimaan vuokratyöntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto on laatinut henkilöstöpalvelualalle toimintaperiaatteet, jotka perustuvat pitkälti alan kansainvälisiin toimintaperiaatteisiin. Kipinä on sitoutunut noudattamaan näitä toimintaperiaatteita kiinnittämällä huomiota erityisesti yrityksen eettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen.

Toimintaperiaatteemme

Kipinän toimintaa ohjaavat arvot ovat ennen kaikkea asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Yhteiset arvot näkyvät yrityksemme henkilöstön tavassa toimia ja palvella asiakkaita sekä työntekijöitä. Toimintamme perustuu luottamukselle, minkä johdosta kokenut henkilöstö takaa asiakkailleen ammattitaitoisia työntekijöitä kilpailukykyiseen hintaan. Kyseisten arvojemme mukainen toiminta tekee Kipinästä laadullisesti vahvan ja halutun työnantajan ja luotettavan toimeksiantojen toteuttajan asiakaskunnalleen.

Palvelumme

Henkilöstövuokraus

• on helppo ja joustava tapa löytää osaava työntekijä
• säästät aikaa, kun etsimme yritykseenne sopivat työntekijät
• lopullisen henkilövalinnan tekee asiakas, ellei muuta sovita
• maksat vain toteutuneista työtunneista
• sopivan työntekijän voi vakinaistaa helposti suoraan yritykseesi

Rekrytointi

• kokeneen henkilöstömme avulla hoidamme uusien osaajien rekrytoinnin joustavasti
• kartoitamme parhaat ehdokkaat, asiakasyritys voi valita yritykseensä sopivan työntekijän

Ulkoistaminen

• vastaamme asiakasyrityksen sovittujen toimintojen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta
• voitte keskittyä kokonaan ydinosaamiseenne
• tuo kustannussäästöjä yrityksellenne
• organisaationne toiminta muuttuu joustavammaksi
• välttämättömien muutostenne toteuttaminen on helpompaa

Käännös- ja tulkkauspalvelut

• englanti
• puola
• bulgaria
• romania

Etabloituminen Puolaan

Jos liiketoiminta Puolassa kiinnostaa, olemme valmiit avustamaan kaikissa eri toiminnan vaiheissa. Mikäli teillä on jo kokemusta etabloitumisesta tai tarvitsette apua vain tiettyjen toiminnan osa-alueiden suhteen, voimme keskittyä myös kapea-alaisemman sektorin kohdistettuun konsultointiin. Puolan toimipisteemme asiantuntijoilla on pitkäaikainen kokemus etabloitumispalveluista, mikä nopeuttaa suomalaisten yritysten liiketoimintaprosessin aloitusta Puolassa.

Yhteydenotot etabloitumiseen liittyvissä asioissa
Toimitusjohtaja Juha Kivimäki
Puhelin +358 400 403 242

Kipinän toimintaa ohjaavat arvot ovat ennen kaikkea asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus.