Ajankohtaista

Kipinä täyttää 10 vuotta
24.9.2021

Henkilöstövuokrausyhtiö Kipinä täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Ala on tuossa ajassa merkittävästi muuttunut, ja yhtiö kasvanut moninkertaiseksi. Suomen työvoimapula osoittaa, että Kipinän kaltaisille yhtiöille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa

10 vuoden matkaan on mahtunut monenlaista kehitystä ja muutosta. Uudelle vuosikymmenelle lähdetään rohkeasti yritysostolla, jolla vahvistetaan yhtiön asemaa ammattitaitoisen työvoiman tarjonnassa. Samalla vahvistetaan myös rekrytointia Romaniasta.

Kipinä täyttää 10 vuotta
Kipinä on välittänyt ammattitaitoista työvoimaa mm. rakennusalalle jo 10 vuotta.

Mitä kymmenessä vuodessa on tapahtunut?

  • Ulkomaisen työvoiman käyttö on kasvanut Suomessa
  • Kausityövoiman lisäksi haetaan enenevässä määrin ulkomaista työvoimaa pitkäkestoisiin työsuhteisiin myös vuokrasuhteen päätyttyä ns. omille kirjoille
  • Ala on siistiytynyt ja työntekijöiden oikeuksia polkevien hämärien vuokrayhtiöiden määrä on merkittävästi vähentynyt, joskaan ei vielä täysin hävinnyt. Reilut vuokrayhtiöt ovat kasvattaneet asemaansa ja parantaneet alan mainetta. Asiakkaille on erityisen tärkeää, että asiat on hoidettu kunnolla ja oikein.
  • Kipinä on kasvanut muutaman työntekijän yhtiöstä lähes 100 hengen yhtiöksi
  • Kipinässä työskentelee Puolasta, Bulgariasta, Romaniasta, Slovakiasta, Tsekistä, Latviasta ja Intiasta lähtöisin olevia ammattilaisia.
  • Työperäinen maahanmuutto on kasvanut ja tulee kasvamaan, tässä ulkomaista vuokratyövoimaa välittävät yhtiöt ovat avainasemassa.

Tulevaisuuden näkymät

Suomen työvoimapula kertoo, että tarve ammattitaitoiselle ulkomaiselle työvoimalle on suuri. Ulkomaisen työvoiman käyttö tulee varmasti lisääntymään ja laajentumaan uusille toimialoille jatkossa. Vuokratyösuhteet tulevat saamaan enenevässä määrin jatkoa asiakasyritysten palkkalistoilla. Sen myötä myös erilaisten kansalaisuuksien kirjo tulee kasvamaan ja näkymään monissa työyhteisöissä.

Suomi tarvitsee osaavaa, ammattitaitoista työvoimaperäistä maahanmuuttoa enenevässä määrin, ja Kipinä tarjoaa siihen suomalaisen ja rehellisen avun. Työntekijät maksavat verot ja sosiaalimaksut Suomeen, ja Kipinä hoitaa heidän asuntoasiat ja kaikki paperiasiat heidän puolestaan. Kipinä myös takaa, että työntekijöiden palkkauksessa noudatetaan TES:iä.

Kiitos kaikille työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille näistä 10 vuodesta ja toivotaan, että tuleva vuosikymmen on vähintäänkin yhtä menestyksekäs!

Takaisin